Satın Almak

Satın Almak : bir işletmenin ihtiyaçlarını en uygun fiyattan, teslim süresinden ve kaliteden temin etme işlemidir.

Başka bir deyişle satın almayı, işletmenin hedeflerinin detaylı olarak açıklanması ve bütçenin etkin bir şekilde kullanılması gibi kriterler kullanılarak hizmet veya ürünün alımının doğru zamanda gerçekleştirilmesi şeklinde de tanımlayabiliriz.

Satın Almak Nasıl Yapılır?

Satın almanın önemli olan 3 ana kriteri bulunmaktadır. Bunlar; KaliteMaliyet ve Termindir. Bu üç kriterden en az ikisinin bir satın alma sürecinde bulunması zorunludur. Gerçekleştirilen her satın alma işleminde, sürecin tüm aşamaları kayıt altına alınmalı ve alınan tüm bu kayıtlar bir dosyada muhafaza edilmelidir. Satın alma sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleşebilmesi için izlenmesi gereken aşamalar ;

 • İşletme veya projenin ihtiyaçlarının detaylı bir şekilde tanımlanması
 • Satın almada kullanılacak stratejilere karar verilmesi
 • Teknik özelliklerin belirlenerek uygun şartnamelerin hazırlanması
 • İhaleye girilecek dosyalarının hazırlanması
 • Satın alma duyurusunun yayınlanarak isteklilerin davet edilmesi
 • Tedarikçilerden gelen yazılı tekliflerin alınması
 • Tedarikçi tekliflerinin değerlendirilmesi
 • Sözleşme yapılacak teklifin seçilmesi ve gelen diğer teklif sahiplerinin bilgilendirilmesi
 • Sözleşmenin imzalanması ve sürecin yönetilmesi

Genel olarak satın alma usulleri ise şu şekildedir ;

 • Açık İhale Usulü: Yaklaşık satın alma maliyeti 150.001 TL’den büyük olan satın almalar, açık ihale usulü ile gerçekleştirilir.
 • Pazarlık Usulü: Yaklaşık satın alma maliyeti 20.001–150.000 TL arasında olan satın almalar pazarlık usulü ile gerçekleştirilebilir.
 • Doğrudan Temin Usulü: Yaklaşık satın alma maliyeti 20.000 TL’den düşük olan her türlü alımlar, fatura karşılığında gerekli pazar araştırması yapılarak, ticari usullere uygun bir şekilde doğrudan temin edilerek gerçekleştirilebilir.
 • Leasing: Bir hizmet veya ürünü kiralama biçimidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir