Paykasa Pazarlamada Değişime Konu Olan Unsurlar

Paykasa Pazarlamada Değişime Konu Olan Unsurlar

Paykwik

Paykasa Pazarlamada Değişime Konu Olan Unsurlar ; Her alışverişte olduğu gibi, ucuz paykasa alımlarda da iki taraf arasındaki

ilişkiler büyük önem taşımaktadır. Paykasa Satın alma, bir alışveriş sürecidir ve
alıcı-satıcı ilişkisine dayanır. İlişkilerin samimi ve uzun süreli olması iki
tarafca arzu edilen bir durumdur. Güven üzerine kurulu ilişkilerin yıllarca
sürdüğü ve taraflara önemli kazançlar sağladığı bilinen bir gerçektir. Çalış-
manın bu kısmında, uzun süreli ilişkilerin tercih edildiği endüstriyel pa-
zarlamada, değişime konu olan unsurlar, paykasa fiyatları , tedarikçi-müşteri ilişkileri, ilişki
türleri, tam zamanında üretim, endüstriyel pazarlamada ilişki geliştirme,
endüstriyel pazarlamada sadakat, müşteri ilişkileri yönetimi ve ilişkisel
pazarlama ele alınacak konular arasındadır.

Paykasa Al

Değişimin tüm özelliklerinin geçerli olduğu paykasa al , satıcı
ile alıcının elinde, değişime konu olacak ve karşı tarafa cazip gelecek “de-
ğerli” bir unsurun bulunması gerekmektedir. Bahsedilen * ‘Paykasa kart” unsurların ne olabileceği Şekil 4’te verilmiştir.

Paykasa Satın Al

                                        Şekil 4 incelendiğinde, değişimde yer alan iki tarafın, satıcı işletme ve alı-

cı işletme olduğu görülmektedir. Paykasa Satıcısı işletmede, örgütsel satış merkezi
satış projesini yürütürken, alıcı işletmede satın alma merkezi alım süre-
ciyle ilgilenir. Örgütsel satış merkezi, paykasa satın alma merkezine benzer. Satış
ekibinde, sadece eldeki satış işlemi için işletme içindeki, farklı birimlerde
çalışan kişiler görevlendirilir ve satış gerçekleşince grup dağılır. Her ne
kadar iki tarafta da satış ve alım işlemleri için birer grup oluşturulsa da,
bu işlemleri ağırlıklı olarak sadece iki kişi yürütür (satıcının satış elemanı
ile alıcının satın alma elemanı). Gereksinim duyulduğunda güvenilir paykasa yer
alan diğer kişiler de karşılıklı görüşmelerde yer alır. Örneğin, satın alınma-
sı planlanan ürünle ilgili AR-GE’de çalışan kişilerin detaylı soruları varsa,
satış ekibindeki mühendis ve diğer teknik kişiler müşteri ziyaretine gider,
bilim insanlarının ve mühendislerin sorularına cevap vermeye çalışırlar.
Şekil 4’de de anlaşılacağı gibi, satıcı işletmede paykasa kart satış merkezinde,
pazarlama, üretim, AR-GE, mühendislik/teknik, fiziksel dağıtım birimle-
rinden kişiler yer alır. Satın alma merkezinde ise, bu gruba benzer olarak, satın alma, üretim, mühendislik/teknik, AR-GE ve pazarlama birimlerinden elemanlar bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir