Paykasa Kart Satın Al İşlemi

Paykasa Kart Satın Al İşlemi

Paykwik

Paykasa Kart Satın Al İşlemi ; Paykasa Satın alma merkezinde yer alan çalışanlar, işletme içindeki ana görevlerini
 sürdürürken, belirli aralıklarla bir araya gelip toplantı yaparlar ve paykasa kart satın
alma işlemi için gerekli faaliyetleri yürütürler. Paykasa Satın alma merkezinin bir
; başka özelliği ise, grupta yer alan kişilerin işletme içinde farklı birimlerde
görev yapıyor olmasıdır. Paykasa kart satın alma işlemindeki temel amaç,
paykasa almada en doğru kararın verilmesi olduğundan, farklı birimlerde ça-
an kişilerin uzmanlıklarından yararlanılmaya çalışılır. Tipik bir paykasa satın 
alma işlemidir.

Paykasa Kart Al

Paykasa kart al merkezinde, teknik bir kişinin (mühendis veya teknisyen), mali iş-
(muhasebe, finansman) ilgili bir kişinin,paykasa kart alma biriminden bir
kişinin (satın alma elemanı veya satın alma müdürü), orta/üst düzey bir
ticinin bulunması olağandır. Sözkonusu çalışanların ilgi alanları, uz-
cları ve paykasa kart alma işleminde dikkat ettikleri noktalar farklı olduğundan paykasa satın alma
İşlemidir
Ucuz paykasa satın alma merkezinin büyüklüğü, paykasa satın almada algılanan riske göre de-
ğişir. Endüstriyel alımda algılanan risk artıkça, hızlı paykasa satın alma merkezinde yer
alan kişi sayısı da artar. Örneğin, bir inşaat işletmesi yaptığı inşaatlarda
kullanmak üzere vinç satın alacağı zaman satın alma merkezinde 5-6 kişi
görevlendirirken, işçilerin kullanması için 100 adet kask alacağı zaman
paykasa kart satın alma merkezinde 1-2 kişi görevlendirebilir.

Paykasa Kart

Paykasa kart Satın alma merkezinin büyüklüğü, işletmenin büyüklüğü ile doğru oran-
tılıdır. Az çalışanı bulunan küçük işletmelerde, riskli alımlar yapılsa bile,
paykasa kart satın alma merkezinde yer alan kişi sayısı 2-3 kişiyi geçmeyebilir, fakat
bu kişiler üst konum çalışanlardır, mesela genel müdür ve yardımcıları.
— Önemli bir başka nokta, paykasa kart alımda risk artıkça satın alma merke-
zinde görev alan çalışanların daha yetkiye sahip ve üst düzey konumlarda
“— paykasa kart alan kişiler arasından seçildiğidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir